Maurus Moreelshuis Mechelen

Het Maurus Moreelshuis is een multifunctionele ruimte die beeldende kunstenaars, musici en sprekers de gelegenheid biedt zelfstandig tentoonstellingen, concerten en lezingen te organiseren. De locatie kreeg de naam naar de straat waarin ze gevestigd is. Deze verwijst naar de Mechelse schilder (en tijdgenoot van P.P.Rubens), die in deze buurt leefde en werkte en waarvan het bekendste schilderij ‘De aanbidding van de wijzen’ te bezichtigen is in de nabij gelegen St-Kathelijne kerk.

Gelegen in een historisch kader van het Grootbegijnhof, neemt het een prominente plaats in naast de Begijnhofkerk die op zich een schat aan kunstwerken herbergt.

Tentoonstelling Hans Langbroek, Jan Everwijn en Cobi Dierikx

Hans Langbroek:

Franse gevels zijn jarenlang voor mij een geliefd onderwerp. Het spel van licht en schaduw, de tijd en de elementen die op die gevels hun sporen hebben nagelaten, inspireren mij. Ik tast het grensvlak van binnen en buiten af. . . .


Cobi Dierikx:

De kracht van staal
Na een onderzoekende periode, waarin ik experimenteerde met keramiek, brons en staal, ontdekte ik de kracht van staal.

Staal geeft mij de mogelijkheid groot te werken. Mijn stalen beelden geven een andere blik op de natuur en omgekeerd geeft de natuur een andere blik op staal. . . .


Jan Everwijn:

Jan is vanuit zijn professie bekend met het vormgeven in verschillende materialen en technieken. Het ruimtelijk werken heeft zijn voorkeur. Het accent ligt op het maken van beelden in brons, keramiek en hout.
De bronzen en keramische beelden zijn vooral figuratief maar kunnen ook meer geabstraheerd zijn afhankelijk van de inspiratie bron. Jan werkt vaak direct naar levend model maar ook gevonden materialen uit de natuur zoals stukken hout brengen hem op ideeën voor nieuw werk.
In zijn beelden is hij op zoek naar . . .

meer info

Maurus Moreels Kunst Route 2016

De Maurus Moreelsroute is een kunstroute die zich ontplooit over de beide Mechelse Begijnhoven en hun directe omgeving.

Op diverse locaties: 1 historische kerk, twaalftal locaties en het Maurus Moreelshuis kan u tijdens de weekends van 11 - 12 juni en 18 - 19 juni, tussen 13:00u en 18:00u, kennis maken met het werk van meer dan 20 kunstenaars.

Een gedroomde gelegenheid om niet alleen diverse kunstdisciplines te leren kennen maar ook om kennis te maken met de sfeer in deze historische stadskern.

meer info

Kunsttentoonstelling "Blauwe fantasmagorie"

De fantasmagorie is een apparaat dat werd uitgevonden op het einde van de 18de eeuw en projecteerde beelden op muren, rook of halfdoorzichtige schermen en was veelal mobiel. Het woord is afkomstig van het Grieks: fantasma en betekent schim, spook, geestverschijning. Diverse werken van bekende kunstenaars tasten soms de grenzen af van het fantasma, zoals Félicien Rops en het satanisme, Fernand Khnopff en het symbolisme zonder James Ensor en zijn grimmige personages met grimassen en maskers te vergeten.

Dany Danino (1971° Brussel, woont en werkt in Brussel)

Gebruik makend van blauwe pen en papier laat de kunstenaar ons zijn techniek ontdekken.

Met grote en kleine composities, gevuld met lichamen, gezichten en schedels, leven en dood, oorlog en vernieling, erotiek, vreugde en boosheid, maken wij kennis met de obsessionele intensiteit van de menselijke passies.

Deze virtuoze tekeningen, vol energie en dynamiek, zijn stuk voor stuk anatomiën die het mysterie van het bestaan en de diepgang van het menselijk drama onderstrepen.
Het verband tussen kunst en leven, tussen de mens en het universum komt tot uiting in de duizelingwekkende beweging die het ritme van het werk bepaalt.
Het lijken wel schimmen en doen sprookjesachtig aan maar vinden weliswaar hun oorsprong in onze huidige wereld en media.

meer info