Maurus Moreelshuis Mechelen

Het Maurus Moreelshuis is een multifunctionele ruimte die beeldende kunstenaars, musici en sprekers de gelegenheid biedt zelfstandig tentoonstellingen, concerten en lezingen te organiseren. De locatie kreeg de naam naar de straat waarin ze gevestigd is. Deze verwijst naar de Mechelse schilder (en tijdgenoot van P.P.Rubens), die in deze buurt leefde en werkte en waarvan het bekendste schilderij ‘De aanbidding van de wijzen’ te bezichtigen is in de nabij gelegen St-Kathelijne kerk.

Gelegen in een historisch kader van het Grootbegijnhof, neemt het een prominente plaats in naast de Begijnhofkerk die op zich een schat aan kunstwerken herbergt.

Tentoonstelling "Tegenstellingen"

De mooiste bloemen groeien op de mestvaalt is niet voor niets een gezegde geworden. De wereld is tegenstellingen.
De kosmos is tegenstellingen. Wij zijn tegenstellingen.
Een kunstenaar geeft ons een blik achter de schermen van het onzichtbare. Het alom aanwezige wat niet te omschrijven is.
Wat mooi dat de kunstenaar een heel klein luikje mag opentrekken naar dat onzichtbare. Een kleine inkijk naar de bron van alles. Het oneindig grotere met al zijn tegenstellingen.

meer info

"Jazz Art" Concert - Jamsession - Expo

Chris Joris zet met ruwe lijnen, al dan niet gedetailleerd, portretten en menselijke situaties neer, die ons confronteren met het wisselend gemoed dat zich afspeelt in ons: van agressie, verdriet, fierheid, loutering tot tederheid.
Jan Muës ontwikkelde een geheel eigen artistieke stijl, waarmee hij het leven schenkt aan magisch-realistische werken. "Speels, ironisch en verhalend" zijn maar enkele kenmerken, die zijn werk typeren, maar vooral ook virtuositeit.
Chris Mentens verpande hij zijn hart aan de fotografie, waarin hij beelden en situaties behandeld die hij op zijn weg tegenkomt.

meer info

Etterjefke "Mechelen en kant"

Wij zijn een groep enthousiaste kantwerkers, die iedereen willen tonen dat de kant in Mechelen en de Mechelse kant nog leeft.
Wij nodigen iedereen uit om te komen kennismaken met dit eeuwenoude kunstambacht.

meer info