Maurus Moreelshuis Mechelen

Het Maurus Moreelshuis is een multifunctionele ruimte die beeldende kunstenaars, musici en sprekers de gelegenheid biedt zelfstandig tentoonstellingen, concerten en lezingen te organiseren. De locatie kreeg de naam naar de straat waarin ze gevestigd is. Deze verwijst naar de Mechelse schilder (en tijdgenoot van P.P.Rubens), die in deze buurt leefde en werkte en waarvan het bekendste schilderij ‘De aanbidding van de wijzen’ te bezichtigen is in de nabij gelegen St-Kathelijne kerk.

Gelegen in een historisch kader van het Grootbegijnhof, neemt het een prominente plaats in naast de Begijnhofkerk die op zich een schat aan kunstwerken herbergt.

Kunsttentoonstelling "Blauwe fantasmagorie"

De fantasmagorie is een apparaat dat werd uitgevonden op het einde van de 18de eeuw en projecteerde beelden op muren, rook of halfdoorzichtige schermen en was veelal mobiel. Het woord is afkomstig van het Grieks: fantasma en betekent schim, spook, geestverschijning. Diverse werken van bekende kunstenaars tasten soms de grenzen af van het fantasma, zoals Félicien Rops en het satanisme, Fernand Khnopff en het symbolisme zonder James Ensor en zijn grimmige personages met grimassen en maskers te vergeten.

Dany Danino (1971° Brussel, woont en werkt in Brussel)

Gebruik makend van blauwe pen en papier laat de kunstenaar ons zijn techniek ontdekken.

Met grote en kleine composities, gevuld met lichamen, gezichten en schedels, leven en dood, oorlog en vernieling, erotiek, vreugde en boosheid, maken wij kennis met de obsessionele intensiteit van de menselijke passies.

Deze virtuoze tekeningen, vol energie en dynamiek, zijn stuk voor stuk anatomiën die het mysterie van het bestaan en de diepgang van het menselijk drama onderstrepen.
Het verband tussen kunst en leven, tussen de mens en het universum komt tot uiting in de duizelingwekkende beweging die het ritme van het werk bepaalt.
Het lijken wel schimmen en doen sprookjesachtig aan maar vinden weliswaar hun oorsprong in onze huidige wereld en media.

meer info