Maurus Moreelshuis Mechelen

Het Maurus Moreelshuis is een multifunctionele ruimte die beeldende kunstenaars, musici en sprekers de gelegenheid biedt zelfstandig tentoonstellingen, concerten en lezingen te organiseren. De locatie kreeg de naam naar de straat waarin ze gevestigd is. Deze verwijst naar de Mechelse schilder (en tijdgenoot van P.P.Rubens), die in deze buurt leefde en werkte en waarvan het bekendste schilderij ‘De aanbidding van de wijzen’ te bezichtigen is in de nabij gelegen St-Kathelijne kerk.

Gelegen in een historisch kader van het Grootbegijnhof, neemt het een prominente plaats in naast de Begijnhofkerk die op zich een schat aan kunstwerken herbergt.

Maurus Moreelsroute 2014

De Maurus Moreelsroute is een kunstroute die zich ontplooit over de beide Mechelse Begijnhoven en hun directe omgeving.

Op diverse locaties: 2 historische kerken, tientallen huislocaties en het Maurus Moreelshuis kan u tijdens de weekends van 7 - 8 juni en 14 - 15 juni kennis maken met het werk van meer dan 20 kunstenaars.

Een gedroomde gelegenheid om niet alleen diverse kunstdisciplines te leren kennen maar ook om kennis te maken met de sfeer in deze historische stadskern.

meer info

Vera Cauwenberghs

Met een levendig kleurenpalet richt kunstschilderes Vera L.P. Cauwenberghs de aandacht op de postieve aspecten van de menselijke leefomgeving.

Zij plaatst de mens temidden en niet boven de natuur.
Haar schilderijen stralen een onmiskenbare ”joie de vivre” uit.

Niettegenstaande dat zij grotendeels autodidact is, hecht zij veel belang aan de kwaliteit van materiaal en techniek. (olieverf op linnen)

Sinds enkele jaren is zij ook internationaal actief en stelde reeds tentoon in Turku (Finland), Parijs en New York City.?

Het is een zeer kleurrijke tentoonstelling en een enthousiaste kunstenares.

meer info