Maurus Moreelshuis Mechelen

Het Maurus Moreelshuis is een multifunctionele ruimte die beeldende kunstenaars, musici en sprekers de gelegenheid biedt zelfstandig tentoonstellingen, concerten en lezingen te organiseren. De locatie kreeg de naam naar de straat waarin ze gevestigd is. Deze verwijst naar de Mechelse schilder (en tijdgenoot van P.P.Rubens), die in deze buurt leefde en werkte en waarvan het bekendste schilderij ‘De aanbidding van de wijzen’ te bezichtigen is in de nabij gelegen St-Kathelijne kerk.

Gelegen in een historisch kader van het Grootbegijnhof, neemt het een prominente plaats in naast de Begijnhofkerk die op zich een schat aan kunstwerken herbergt.

Etterjefke "Mechelen en kant"

Wij zijn een groep enthousiaste kantwerkers, die iedereen willen tonen dat de kant in Mechelen en de Mechelse kant nog leeft.
Wij nodigen iedereen uit om te komen kennismaken met dit eeuwenoude kunstambacht.

meer info

Jos BOLLE en Stefan–Etienne VANBELLINGHEN

Stefan-Etienne VANBELLINGHEN

Landschappelijke met poëzie geladen beelden .
Het herscheppen van een realiteit in constante beweging.
Geabstraheerde landschappen en luchten evoceren innerlijke emoties en expressies van een verwonde stormachtige wereld als geheel van een kosmische lijdensweg.


Jos BOLLE

De wereld van Jos Bolle gaat over het fenomeen “ antropos “.
Een zoektocht naar de mythologie van ons bestaan.
Een openleggen van een fantasmagorische wereld in een bevreemdende figuratie.
Een picturale als ruimtelijke benadering van het fenomeen mens als antropomorf wezen.
Een symbiose tussen schilderijen en beelden.
Een esthetiek van verwording en mutatie.

meer info