Maurus Moreelshuis Mechelen

Het Maurus Moreelshuis is een multifunctionele ruimte die beeldende kunstenaars, musici en sprekers de gelegenheid biedt zelfstandig tentoonstellingen, concerten en lezingen te organiseren. De locatie kreeg de naam naar de straat waarin ze gevestigd is. Deze verwijst naar de Mechelse schilder (en tijdgenoot van P.P.Rubens), die in deze buurt leefde en werkte en waarvan het bekendste schilderij ‘De aanbidding van de wijzen’ te bezichtigen is in de nabij gelegen St-Kathelijne kerk.

Gelegen in een historisch kader van het Grootbegijnhof, neemt het een prominente plaats in naast de Begijnhofkerk die op zich een schat aan kunstwerken herbergt.

Tentoonstelling Chris Joris en Henri Théatre

Bij deze, zijnde, zijn 2de expo in het Moreelshuis kiest Chris Joris voor een nostalgische confrontatie met landschappen van zijn overleden oom Henri Théatre, van wie hij de liefde voor de schilderkunst als het ware met de lepel in de mond kreeg, want tijdens de tweejaarlijkse vakanties, die Chris als kleine jongen doorbracht bij oom Théatre en tante Jo (zus van zijn vader) in Logne, Vieuxville, vergezelde hij de gedreven oom-kunstschilder op zijn dagelijkse tochten door de Ardennen om er een geschikte locatie en onderwerp op te zoeken.
Joris zat er een ganse dag naast Théatre’s schildersezel, stil en geconcentreerd te volgen hoe ettelijke landschappen ontstonden in de buitenlucht van Wallonië. Dit lokte bij Théatre de voorspelling uit dat er in “le petit Chris” een tekenaar, dito schilder, zou kunnen schuilen, wat snel duidelijk werd, toen de kleine Joris potlood en papier onder de neus werd geschoven.
Henri Théatre behoorde tot de typische Ardeense naturisten, die de Ourthe en de omliggende bossen bezongen. De zwart-wit Afro- en urbane jazz-onderwerpen en totaal ander coloriet van Joris staan in schril contrast met de aardse kleuren en beelden van Théatre, maar voor Joris is dit als het her-aanschuiven aan tafel voor een mooi diner met zijn lang verdwenen oom.

meer info