Maurus Moreelshuis Mechelen

Het Maurus Moreelshuis is een multifunctionele ruimte die beeldende kunstenaars, musici en sprekers de gelegenheid biedt zelfstandig tentoonstellingen, concerten en lezingen te organiseren. De locatie kreeg de naam naar de straat waarin ze gevestigd is. Deze verwijst naar de Mechelse schilder (en tijdgenoot van P.P.Rubens), die in deze buurt leefde en werkte en waarvan het bekendste schilderij ‘De aanbidding van de wijzen’ te bezichtigen is in de nabij gelegen St-Kathelijne kerk.

Gelegen in een historisch kader van het Grootbegijnhof, neemt het een prominente plaats in naast de Begijnhofkerk die op zich een schat aan kunstwerken herbergt.

Tentoonstelling Henri Théatre

Een nostalgische confrontatie met landschappen van kunstschilder Henri Théatre, tijdens zijn dagelijkse tochten door de Ardennen. Met als doel een geschikte locatie en onderwerp te zoeken voor het tot staan brengen van zijn prachtige werken. Deze gedreven kunstenaar is overleden op 16 februari 1985.
Henri Théatre behoorde tot de typische Ardeense naturisten, die de Ourthe en de omliggende bossen bezongen met aardse kleuren en beelden.

meer info

Tentoonstelling Willem Behr

Het thema waar de schilder Willem Behr zich primair mee bezighoud is het Zijn.

Zelf zegt hij daarover: “Het zijn Zijn is men vergeten, de waan van de dag overheerst. Niet enkel de worsteling om ons dagelijks voedsel te verzamelen of te verdienen, maar ook de desinteresse in wat onze medemens bezielt. De toenemende individualisering lijd tot een verarming in ons zijn schap.” “Vragen als wie ben, wat ben ik, waarom ben ik, hoe ben ik, wat is mijn positie in het tijdsbeeld, worden te weinig gesteld. Net als de vragen waarbij het ik-denken zich verplaatst tot het mens-denken. Daarnaast heeft ieder mens de plicht een Zijnde te zijn. Om dat te kunnen, moet je midden in het zijn-schap - de samenleving - verkeren. Dat betekent het mee participeren naar vermogen binnen een - of het maatschappelijk - instituut.”

meer info

Ouverture

Galerie de OUVERTURE stelt zich ten doel aankomende kunstenaars, welke zich middels opleiding en aantoonbare professionaliteit ontwikkeld hebben, een platform te bieden waar zij zich kunnen presenteren aan een breed publiek.

Galerie de OUVERTURE wil een realistisch prijsniveau hanteren. Het respecteert de professionaliteit van de kunstenaar en is afgestemd op het bestedingsniveau van de kunstliefhebber. Ten slotte maakt de OUVERTURE zich sterk om meer kunst in ondernemingen te laten zien, omdat wij er van overtuigd zijn dat kunst in het bedrijf omzet- en prestatieverhogend werkt.

meer info

Vera Cauwenberghs

Met een levendig kleurenpalet richt kunstschilderes Vera L.P. Cauwenberghs de aandacht op de postieve aspecten van de menselijke leefomgeving.

Zij plaatst de mens temidden en niet boven de natuur.
Haar schilderijen stralen een onmiskenbare ”joie de vivre” uit.

Niettegenstaande dat zij grotendeels autodidact is, hecht zij veel belang aan de kwaliteit van materiaal en techniek. (olieverf op linnen)

Sinds enkele jaren is zij ook internationaal actief en stelde reeds tentoon in Turku (Finland), Parijs en New York City.?

Het is een zeer kleurrijke tentoonstelling en een enthousiaste kunstenares.

meer info