Maurus Moreelshuis

Het Maurus Moreelshuis is een multifunctionele ruimte die beeldende kunstenaars, musici en sprekers de gelegenheid biedt zelfstandig tentoonstellingen, concerten en lezingen te organiseren. De locatie kreeg de naam naar de straat waarin ze gevestigd is. Deze verwijst naar de Mechelse schilder (en tijdgenoot van P.P.Rubens), die in deze buurt leefde en werkte en waarvan het bekendste schilderij ‘De aanbidding van de wijzen’ te bezichtigen is in de nabij gelegen St-Kathelijne kerk.

Gelegen in een historisch kader van het Grootbegijnhof, neemt het een prominente plaats in naast de Begijnhofkerk die op zich een schat aan kunstwerken herbergt.

Het gerestaureerde gebouw bestaat uit een tweetal ruimten, samen goed voor een oppervlakte van ca 100 m2 en waarvan één ruimte een hoogte biedt van 6 m. Tevens is er een binnentuin die mogelijkheden biedt in openlucht. Bekijk grondplan.

Gezien de inplanting in een woonbuurt van het Begijnhof zijn de voorziene activiteiten beperkt en dit voornamelijk inzake lawaaihinder die geenzins de rust van deze historische locatie mogen verstoren. Dit op vraag van de bewoners.

Bekijk ligging.

Interieur

zoeken

Dit project werd afgesloten op 31 december 2016.

Onze website "www.4xm.be" blijft wel nog verschillende jaren raadpleegbaar.
Zo kunnen kunstenaars die ooit in het Maurus Moreelshuis exposeerden nog steeds in hun mediaberichten verwijzen naar de gegevens en foto-opnames die wij voor hen op onze website plaatsten.

exposities

Einde project Maurus Moreelshuis Mechelen

Einde project Maurus Moreelshuis Mechelen

Voorzitter Jaap Boelens

Voorzitter Jaap Boelens