Fin projet Maurus Moreelshuis Mechelen

data

Op 27 april 2012 vierde men de opening van het Maurus Moreelshuis in het Groot Begijnhof te Mechelen.

Tentoonstellingen, voordrachten, boekvoorstellingen en muzikale evenementen maakten gedurende vijf jaar dit centrum tot een gevestigde waarde in het Mechelse Cultuurlandschap.

Dit project wordt afgesloten op 31 december 2016.

Onze website "www.4xm.be" blijft wel nog verschillende jaren raadpleegbaar.
Zo kunnen kunstenaars die ooit in het Maurus Moreelshuis exposeerden nog steeds in hun mediaberichten verwijzen naar de gegevens en foto-opnames die wij voor hen op onze website plaatsten.

Hierbij danken wij alle medewerkers, kunstenaars en organisatoren voor hun tomeloze inzet en noeste arbeid. Alsook danken wij alle bezoekers en sponsors voor de aandacht die zij aan ons initiatief hebben willen schenken.